NEWS

JUZ WKRÓTCE KONFERENCJA POD HASŁEM "LOKALNE KULTURY ŻYWIENIOWE: OD HISTORII DO ROZWOJU WSPÓLNOTY"

Konferencja odbędzie się 20. sierpnia w chacie mennonickiej w Chrystkowie w ramach Festiwalu Smaku w Grucznie

Konferencja dotyczy roli historii, historycznej dokumentacji, wyobrażeń o przeszłości i tradycji  dla rozwoju lokalnej, rzemieślniczej produkcji żywieniowej jako elementu dziedzictwa, więzi społecznej i zrównoważonego rozwoju. Lokalne wytwarzanie żywności w nawiązaniu do często zapominanych i odtwarzanych poprzez sięganie do historii tradycji to forma produkcji żywności wysokiej jakości i ważny czynnik rozwoju turystyki. Pełni także funkcje  społeczne i tożsamościowe (tworzy i rozwija więzi na poziomie lokalnym), jest ściśle związana z ekologią i ochroną krajobrazu kulturowego.


W konferencji wezmą udział badacze zajmujący się historią i kulturą jedzenia. Naszym celem jest przedstawienie wiedzy o dokumentacji tradycji żywieniowych, zwłaszcza dotyczącej  produktów regionalnych i tradycyjnych. Chcemy pokazać sposoby kreowania obrazu lokalnych i narodowych kuchni jako elementu promocji i rozwoju z naciskiem na współpracę między światem akademickim, instytucjami publicznymi, producentami regionalnej żywności i  lokalnymi społecznościami.
Okazją do tego jest Festiwal Smaku w Grucznie i coroczne spotkanie lokalnych wytwórców,  działaczy żywieniowych, restauratorów, szefów kuchni i przedstawicieli instytucji publicznych.

Program
9.30 Otwarcie konferencji
9.45 Fabio Parasecoli, New School of New York, USA, Local traditional products and the global market. Lokalne produkty tradycyjne i rynek globalny
10.25 Jarosław Dumanowski, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK, History and local food production in Poland. Documentation, inspiration and ideology. Historia i lokalna produkcja żywności w Polsce. Dokumentacja, inspiracja i ideologia
10.50 Katarzyna Ćwiertka, Uniwersytet w Lejdzie, Crafting the Local Flavour: Food Souvenirs in Japan. Jak wyczarować lokalny smak: japońskie pamiątki żywieniowe
11.15 przerwa
11.45 Rimvydas Laužikas, Uniwersytet Wileński, Food „à la Lithuanienne”: beween history, branding and local communities. Jedzenie „po litewsku” : między historią, marką i lokalnymi społecznościami
12.10 Gabriel Kurczewski, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK, Polish Wine. Role of tradition in pursuit of identity and recognition. Polskie wino. W poszukiwaniu historycznych podstaw tożsamości i renomy
12.35 przerwa
13.45 Anna Mikołajewska, Marta Sikorska, „Martha”: patron of cooks and „Polnische Zatscherken”. Nationality and regionalism in the Pomeranian cookery book from 1866. „Martha”: ewangeliczna patronka kucharzy i „Polnische Zatscherken”. Narodowość i regionalizm pomorskiej książce kucharskiej z 1866 r.
14.15 Paweł Kocon, Agencja Rynku Rolnego, Prezentacja aplikacji Polska Smakuje

Katarzyna Ćwiertka - profesor Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia), kieruje katedrą Modern Japan Studies, specjalistka w zakresie historii i kultury wyżywienia w Japonii oraz Korei, badaczka krajów wschodniej Azji, autorka prac o kuchni japońskiej, tożsamości, konsumpcji i  postrzeganiu jedzenia w Azji wschodniej, a także globalizacji w dziedzinie jedzenia i kreowaniu obrazu kuchni japońskiej poprzez odwołanie się do historii.
Jarosław Dumanowski, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kieruje Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na UMK, członek rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Jedzenia w Tours, badacz historii jedzenia i literatury kulinarnej, kieruje projektem wydawania najstarszych polskich tekstów kulinarnych „Monumenta Poloniae Culinaria”


Gabriel Kurczewski - doktorant w Centrum dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współzałożyciel Klubu Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Publicysta, autor blogu „Blisko Tokaju” poświęconego winom z Tokaju i dziedzictwu historycznemu Tokaju. W swoich badaniach koncentruje się na znaczeniu obecności wina węgierskiego w Polsce.


Rimvydas Laužikas - professor of museology and heritage communication in the Faculty of Communication of Vilnius University. Rimvydas’s research interests cover medieval and early modern archaeology, digital SSH, information and communication of cultural heritage, and the history of Lithuanian gastronomy. His research in field of gastronomy relate broadly to the history associated with gastronomy of nobleman's courts (Radziwills, Oginski, Balinski) and reusing of history of gastronomy in contemporary culture. He works as historical gastronomy consultant for restauratns industry in Lithuania, publish research and science communication articles, administrates the Lithuanian historical gastronomy blog http://kulinarinispaveldas.blogspot.lt.
Anna Mikołajewska, filolog, nauczyciel języka niemieckiego, pracownik Zakładu Literatury i Kultury Dawnej w Katedrze Filologii Germańskiej UMK. W swoich badaniach zajmuje się stosunkami wyznaniowymi w Prusach, wczesnonowożytną historiografią kościelną, piśmiennictwem polemicznym, a w ostatnich latach także początkami prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pracuje nad tłumaczeniem niemieckiej książki kucharskiej z Grudziądza z 1866 r.


Fabio Parasecoli - profesor food studies w New School of New York, działacz żywieniowy, specjalista w zakresie kultur żywienia, produktów regionalnych, ich rejestracji i promocji, doradca wielu rządów i instytucji w dziedzinie kreowania wysokiej jakości żywności regionalnej, redaktor monumentalnej sześciotomowej Cultural History of Food, autor wielu opracowań z dziedziny historii i kultur jedzenia, felietonista portalu Huffington Post, na którym publikował już materiały o żywności polskiej i w województwie kujawsko-pomorskim.
Marta Sikorska, doktorantka w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się polską i niemiecką literaturą kulinarną oraz historycznymi związkami pomiędzy jedzeniem a tożsamością.

 

Organizatorami wydarzenia są:

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK


MAGAZYN

Nr 175/2018

NA OKŁADCE: Kulinarna Rapsodia.
W ŚRODKU: Smak Gwiazdek. Do stolicy Polski przyjechali: z Japonii – Zaiyu Hasegawa (Den**), z Peru – Mitsuharu Tsumura (Maido), ze Stanów Zjednoczonych – Fredrik Berselius (Aska**), z Hiszpanii – Dani Garcia (Dani Garcia Restaurant 2**) oraz Josean Alija (Nerua 1*), z Danii – Søren Selin (AOC**) i Jonathan K. Berntsen (Clou 1*).


PARTNERZY

Advertisement